Adblue

AdBlue® en CLEARNOX®

De Europese Unie heeft maatregelen genomen om de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen. Alle motorvoertuigen binnen de transportsector moeten aan CO₂-emissienormen voldoen. AdBlue met aanvullend Cleanox is de oplossing om minder schadelijke stoffen uit te stoten.
Adblue

AdBlue®

Sinds de nieuwe emissienormen hebben de meeste vrachtwagens SCR-technologie (Selective Catalytic Reduction). Deze SCR- motoren gebruiken AdBlue en daardoor wordt de motor schoner. Doordat AdBlue in de uitlaat wordt opgewarmd valt deze uiteen in ammoniak en koolstofdioxide en deze stoffen reageren weer met de aanwezige stikstofoxiden, waardoor deze oxiden worden omgezet in de onschadelijke stikstof en waterdamp.

AdBlue is verkrijgbaar in kleinverpakkingen en het is mogelijk om AdBlue op onze tankstations te tanken bij de speciale Adblue pompen.

Clearnox

CLEARNOX®

Net zoals AdBlue is CLEARNOX een gebruiksklare ureumoplossing die gebruikt wordt in het SCR-systeem voor de nabehandeling van stikstofoxiden (NOx).

Maar CLEARNOX gaat verder dan dat: dankzij de exclusieve formule die door TotalEnergies is ontwikkeld, voorkomt CLEARNOX het risico op stilstand, door kristallisatie in het SCR-systeem tegen te gaan. 

CLEARNOX voldoet aan de fysico-chemische vereisten van de ISO 22241-norm.

Alles wat je moet weten over AdBlue®

Video Clearnox

Clearnox, dé oplossing van TotalEnergies tegen SCR Kristallisatie

Clearnox, dé oplossing van TotalEnergies tegen SCR Kristallisatie