Hugo Wortel Copy

Het groene rolmodel van...

TotalEnergies maakt werk van duurzame energie. Het doel: CO2-neutraal in 2050. De mensen van TotalEnergies werken hard om deze ambitie te realiseren. Wat inspireert hen? Deze keer het groene rolmodel van: Hugo Wortel.
Leestijd: 2 min
16-11-2022

Wie is jouw groene rolmodel?

Mijn rolmodel is Kate Raworth, schrijfster van het boek ‘Doughnut Economics – seven ways to think like a 21st century economist'.

In dat boek presenteert zij een nieuw economisch model: een model in de vorm van een donut. De buitenring van de donut staat voor de ecologische grenzen van onze planeet. De binnenring vertegenwoordigt het sociale bestaansminimum. Als wij als maatschappij binnen deze grenzen blijven dan houden we de aarde gezond voor toekomstige generaties zonder ons welzijn op te geven. Het model van Raworth is eenvoudig, maar daardoor juist heel inspirerend.

Kate

Waarom is nou juist zij jouw rolmodel?

Omdat haar model zo makkelijk is toe te passen. In haar boek laat ze zien dat ons huidige model - gericht op groei- niet goed werkt. We denken soms dat ons welzijn alleen mogelijk is door meer groei, meer spullen, meer winst. Maar we zien daar steeds vaker de negatieve gevolgen van. Raworth laat zien dat ons groei-model geen natuurwet is, maar een keuze. Dat betekent dat we dus ook kunnen kiezen voor een ander model.

Wat doe je er zelf mee in jouw leven?

In mijn rol als Marketing Officer voor Mobility & New Energies helpt het model mij om de duurzame ambities van TotalEnergies te onderbouwen en goed onder woorden te brengen. Belangrijk, want TotalEnergies speelt als multinationaal energiebedrijf een belangrijke rol in de energietransitie. Daarnaast kijk ik kritisch naar de impact van mijn eigen werkzaamheden. Hoe kunnen we zo duurzaam mogelijk op een beurs aanwezig zijn, bijvoorbeeld?

Het model inspireert mij ook buiten kantoor. Sinds kort beheer ik een kleine boomgaard met voedselbomen. Denk aan appels, walnoten, frambozen. Een superinteressant experiment hoe je lokaal voedsel kunt produceren zonder de ecologische grenzen te overschrijden. Daarnaast is het een buurtproject: we willen mensen zo veel mogelijk betrekken bij het onderhoud en laten delen in de oogst.

Over ‘Doughnut Economics’

Het donut-model van Kate Raworth veroorzaakte in 2017 een flinke discussie over hoe we onze maatschappij duurzamer in konden richten. Door aan de ene kant aan te geven dat het groei-model wat we nu hanteren geen wetmatigheid is en ook geen doel heeft stelt Raworth de lezer goed op scherp. Aan de andere kant geeft ze met haar model een duidelijke weg aan die we wél kunnen volgen. Namelijk door beide kant van het verhaal bij elkaar te brengen: ecologische draagkracht en menselijk welzijn. Zo kan iedereen zijn activiteiten, hoe groot of klein ook, toetsen door de simpele vragen te stellen:

  1. Is het ecologisch verantwoord?
  2. Veroorzaken we hier (indirect) schade mee.

 

Alles over ‘Doughnut Economics’ lees je op de website van Kate Raworth.