Witte Auto's Op Rij Laden

Test met veertig elektrische auto’s op slim laadplein in Zeist

Wat is de impact van slimme laadpleinen op de kwaliteit van de lokale netspanning? Samen met kennispartner ElaadNL deed TotalEnergies onderzoek op een slim laadplein in Zeist.
Leestijd: 3 min
23-09-2022

Vrijdag 11 maart heeft er op het slimme laadplein in Zeist een grootschalige test plaatsgevonden met veertig elektrische voertuigen. Het doel van deze test was om te kijken of het laadalgoritme waarmee de beschikbare stroom verdeeld wordt goed functioneert. En om te meten wat al die ladende elektrische auto’s doen met de stroom- en spanningskwaliteit. Wat waren de resultaten?

Op steeds meer plekken in Nederland worden laadpleinen gerealiseerd, zodat veel elektrische auto’s tegelijk kunnen laden. Op deze pleinen worden op een enkele netaansluiting meerdere elektrische voertuigen tegelijk opgeladen. In de meeste gevallen zijn de laadpleinen niet helemaal bezet met elektrische auto’s. Maar wat gebeurt er als dat wel het geval is? Dat wilden de onderzoekers van ElaadNL, laadinfraleverancier TotalEnergies en technisch partner eNovates, graag weten. Een oproep onder andere gedeeld door de Verenging Elektrische Rijders leidde tot de aanwezigheid van veertig elektrische auto’s op een zonnige vrijdagmiddag in Zeist. Daarmee kon het testen beginnen!

Smart Charging algoritme werkt

Tijdens de test zijn de elektrische auto’s in verschillende volgordes en aantallen aangesloten op de laadpunten om meerdere scenario’s te onderzoeken. De eerste resultaten zijn positief: tijdens de test zijn er geen limietwaarden overschreden, zelfs niet wanneer er tientallen elektrische auto’s aangesloten waren. Het Smart Charging algoritme stuurt netjes bij door de elektrische voertuigen tijdelijk iets minder vermogen te geven of door voertuigen om en om te gaan laden. Op die manier zijn op het eind van de dag alle auto’s geladen, zonder dat de stabiliteit van het lokale stroomnet in gevaar komt.

Stroom- en spanningskwaliteit gemeten

Ook is de kwaliteit van de stroom en spanning, de zogenaamde Power Quality, continu gemonitord. Ladende elektrische auto’s kunnen een bron zijn van verstoringen van de spanningskwaliteit de zogenaamde harmonische en supraharmonische verstoringen. Deze verstoringen kunnen leiden tot extra opwarming in het net, problemen met functioneren van elektronische apparaten en tot een verkorte levensduur van apparaten. Daarnaast kunnen verstoringen zich verspreiden door het elektriciteitsnet en de spanning beïnvloeden. Deze worden voor individuele auto’s regelmatig getest op het Testlab van ElaadNL in Arnhem. Maar wat gebeurt er als er op een locatie, zoals op een laadplein, heel veel auto’s staan te laden?

Dat in de praktijk onderzoeken was ook een belangrijk doel van de test in Zeist. Met specialistische apparatuur zijn de spanning en stroom van verschillende delen van het laadplein tot in detail vastgelegd. De verzamelde Power Quality meetdata wordt momenteel geanalyseerd en eind april in een rapport gepresenteerd samen met de andere resultaten van de testdag. De resultaten kunnen daarna gebruikt worden in wetenschappelijke studies om een beter beeld te krijgen van te verwachten Power Quality effecten als er meer van dit soort grootschalige laadpleinen komen.

Proeftuin slimme laadpleinen

De tests zijn uitgevoerd door onderzoekers van ElaadNL samen met laadinfraleverancierTotalEnergies en technisch partner eNovates. Ook is nauw samengewerkt de regio, MRA-Elektrisch, en de gemeente Zeist.

Het laadplein in Zeist en de test maken deel uit van de Proeftuin Slimme Laadpleinen. Met dit project zijn 46 slimme laadpleinen in 19 gemeenten gerealiseerd. In totaal worden 489 laadpunten gerealiseerd. Bijzonder aan de proeftuin is dat het niet alleen gaat om aantallen. Belangrijk is ook de innovatie. Zo worden technieken als smart charging en vehicle-to-grid (V2G) getest om te leren hoe die het beste toegepast kunnen worden. De Proeftuin Slimme Laadpleinen is onderdeel van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). De proeftuin wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ondersteund door NKL samen met ElaadNL en projectbureau Over Morgen. Zie: https://nklnederland.nl/proeftuin-slimme-laadpleinen/