Solar

TotalEnergies bouwt drijvend zonnepark voor cementfabriek

De cementindustrie is verantwoordelijk voor 7% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Dat is meer dan de luchtvaart, scheepvaart en internationaal transport samen. In het Belgische Obourg staat een van de grootste cementfabrieken van Europa. TotalEnergies gaat hier een drijvend zonnepark realiseren waarmee de fabriek 15% van de eigen energiebehoefte kan opwekken.
Leestijd: 2 min
20-03-2023

De hoge uitstoot van de cementindustrie heeft twee oorzaken. Om te beginnen: cement bestaat voornamelijk uit kalk dat van nature voorkomt in kalksteen. Om de kalk uit het kalksteen vrij te maken wordt het onder hoge temperatuur verhit. Het kalksteen splitst zich dan in kalk en CO2. De tweede oorzaak van CO2-uitstoot is de energie die het kost om het kalksteen te verhitten. 

Hocim

De fabriek in Obourg is eigendom van het Zwitserse Holcim, een internationaal bedrijf dat toeslagmateriaal levert aan de bouw. Alleen al voor het verhitten van de kalksteen verbruikt de fabriek 180 gigawattuur per jaar. De fabriek wil echter in 2030 CO2-neutraal zijn. Om dat voor elkaar te krijgen moet de CO2-uitstoot door het energiegebruik omlaag. Holcim heeft daarom de handen ineengeslagen met TotalEnergies. Afgelopen najaar tekenden TotalEnergies en Holcim een intentieverklaring om de fabriek volledig CO2-neutraal te maken.  

Solar

Nu ligt er dus een plan om bij de fabriek een zonnepark aan te leggen van 55.000 zonnepanelen waarmee de fabriek 15% van de energiebehoefte zelf kan opwekken. Het hele zonnepark – panelen, transformatoren en omvormers – komen op een drijvende constructie van 17 hectare in een oude, ondergelopen kalksteengroeve te liggen. Door dicht bij de fabriek zelf zonne-energie op te wekken, slaagt Holcim er bovendien in om te besparen op stroomkosten. 

TotalEnergies en Holcim onderzoeken momenteel ook de bouw van een eletrolyzer. De waterstof die de elektrolyzer produceert kan worden gebruikt als energiedrager voor verschillende processen. Bovendien kan de zuurstof die vrijkomt bij de elektrolyze worden gebruikt bij de verhitting van het kalksteen. De stroom voor de elektrolyzer kan worden opgewekt door het drijvende zonnepark, zodat de verschillende processen gebruik maken van lokale, duurzaam opgewerkte energie. 

Wil je weten hoe TotalEnergies jou kan helpen met de verduurzaming van je bedrijf? Neem dat contact op met Paul de Winter via 06-83793353 of paul.de-winter@totalenergies.com.