Header Auto Op Weg 1920X550

Vooruitkijken in crisistijd

Het nieuwe normaal voelt iedere dag minder nieuw en meer normaal. Langzaam maar zeker komt ons leven weer op gang. De wereld leek de afgelopen maanden even stil te staan, maar we kijken wel terug op een zeer bewogen periode. Het Corona-virus en de maatregelen die nodig waren om het virus de kop in te drukken, hebben diepe sporen nagelaten.
Leestijd: 2 min
20-07-2021

De pandemie heeft zijn weerslag gehad op iedereen. Ook heeft iedereen natuurlijk zijn eigen beleving van deze bijzondere tijd en er zijn eigen lessen uit getrokken. Hoewel Corona nog lang niet uit ons dagelijks leven is verdwenen, is het besef bij iedereen wel ingedaald dat minder of anders reizen en anders consumeren positieve effecten op ons klimaat en de luchtkwaliteit heeft. Het virus heeft hard om zich heen gegrepen en een flinke uitwerking gehad op hoe we naar de wereld kijken. We beseffen ons meer dan ooit hoe kwetsbaar we zijn als mens. De uitbraak heeft bovendien de wereldwijde economie geen goed gedaan.

Totalenergies acquireert PitPoint

Voor TotalEnergies stonden de afgelopen maanden niet alleen in het teken van het Corona-virus, maar ook in het verder verduurzamen van het aanbod. Al voor de pandemie maakte TotalEnergies de keuze te investeren in schone energie en is het de ambitie om de ‘responsible energy major’ te worden. Die ambitie ligt volledig in lijn met de missie van PitPoint om de aarde schoner achter te laten voor de generaties na ons door gebruik van schone brandstoffen. In 2017 acquireerde TotalEnergies dan ook PitPoint en eind 2019 informeerden wij je dat PitPoint per 1 januari 2020 zou worden samengevoegd in de TotalEnergies-groep. Op die manier kan optimaal gebruik worden gemaakt van de kennis van schone brandstoffen van PitPoint en de aanwezigheid van TotalEnergies in de markt.

Marjaversleijen

Marja Versleijen

Director Mobility & New Energies

"Nu meer dan ooit is er een stevig geluid nodig. Een geluid om onze mobiliteit op een verantwoorde, duurzame en schone manier in te richten en te versnellen."

Soepele integratie

Hoewel het Corona-virus de samenleving tijdelijk heeft ontwricht, is de integratie en het verder verduurzamen van TotalEnergies in hetzelfde tempo doorgegaan. Ons doel was een soepele integratie, zonder enige onderbreking van onze dienstverlening. Dat is gelukt, je hebt er als het goed is namelijk weinig tot niets van gemerkt.

Verantwoorde, duurzame en schone mobiliteit

De komende tijd worden de veranderingen echter zichtbaarder en merkbaar. Zo hebben wij binnen TotalEnergies.nl een nieuw onderdeel van de website gelanceerd onder de naam ‘Mobility & New Energies’. Daar is te lezen wat we precies bieden aan schone oplossingen, delen we de laatste ontwikkelingen en zijn er bijvoorbeeld case studies te vinden. De maandelijkse nieuwsbrief die je voorheen van PitPoint ontving wordt vanaf nu verstuurd uit naam van TotalEnergies. En daar ben ik heel blij mee. Nu meer dan ooit is er een stevig geluid nodig. Een geluid om onze mobiliteit op een verantwoorde, duurzame en schone manier in te richten en te versnellen.