Bloemrijke Akkerranden

Biodiversiteit door bloemrijke akkerranden

Samen bouwen aan duurzame energieoplossingen: TotalEnergies Marketing Nederland en afval- en energiebedrijf Meerlanden in Rijsenhout slaan daarbij de handen ineen. TotalEnergies zorgt voor de afzet van groengas (bio-CNG) dat bij Meerlanden uit de machine komt. Een mooie samenwerking binnen de VOF Groengas Haarlemmermeer in het opwerken en daarna vermarkten van groengas voor onder andere de mobiliteitssector. TotalEnergies is daarbij mede-eigenaar van de gasopwerkingsinstallatie die wordt ingezet. “Zo vullen we elkaar aan”, geeft Bas Boone aan, communicatieadviseur bij Meerlanden.
Leestijd: 3 min
08-06-2022

Grote meerwaarde voor de biodiversiteit

Vanuit TotalEnergies en Meerlanden ontstond een aantal jaar geleden de behoefte om meer bij te dragen op ecologisch gebied door lokale akkerbouwers te ondersteunen bij het aanleggen van bloemrijke akkerranden. Door de akkerranden in te zaaien met een speciaal kruidenmengsel wordt niet alleen het gas aan de pomp vergroend maar dragen we bij aan levendige en kleurrijke akkers. Het initiatief wint snel aan populariteit onder agrariërs.

Door de aanleg van bloemrijke akkerranden op hun land bevorderen akkerbouwers de biodiversiteit. Bij veeboeren in de omgeving was dit al een tijdje gemeengoed en nu doen dus ook akkerbouwers mee, op basis van een vergoeding van de VOF Groengas Haarlemmermeer. “Het initiatief is ongeveer 7 jaar geleden gestart en de belangstelling is groot”, geeft Mark Kuiper van het Agrarisch Collectief Noord-Holland Zuid aan. De VOF Groengas Haarlemmermeer draagt financieel bij en inmiddels vormen ook de gemeente Haarlemmermeer en het waterschap nieuwe financieringsbronnen.

De aanleg van de akkerranden zorgt voor mooie neveneffecten. Zo verbetert ook de kwaliteit van de sloten langs de randen. Omdat er geen afvoer van meststoffen is, gaat de waterkwaliteit omhoog. Daarnaast vormen de akkerranden een rijke omgeving voor vogels en hun broedplekken. Insecten die op de randen afkomen, ruimen ongewenste collega-insecten op. Gevolg: minder behoefte aan gewasbeschermende middelen. Een mooi voorbeeld van de economische waarde van deze akkerranden.

“Dat de akkerranden bloeien is eigenlijk de beste functie die ze hebben.”

De akkerranden zijn een- of meerjarig, waarbij de meerjarige randen het meest van een boer vragen. “Met een eenjarige rand heeft een boer minder onkruiddruk”, aldus Mark Kuiper.
Bas Boone: “Dat de akkerranden bloeien is eigenlijk de beste functie die ze hebben. Daarmee trekken ze insecten aan waardoor de biodiversiteit groeit.”

En wat gebeurt er met de resten van de gewassen?

De boeren bewaren hun gewasresten, bijvoorbeeld uienschillen. Die komen binnen, worden fijn gemalen en zijn dan klaar voor de vergister. In de vergister doen daarna de bacteriën hun werk, waardoor biogas ontstaat. Eenmaal opgevangen scheidt Meerlanden dit biogas in CO₂ en methaan. Het methaan wordt opgewerkt tot aardgaskwaliteit en kan dan als groengas in het aardgasnetwerk worden gemengd. De CO wordt bijvoorbeeld in de glastuinbouw ingezet als groeibevorderaar. Van de ‘restsmurrie’ wordt later met vers afval in de composteertunnels compost gemaakt. Bestemd voor bollenboeren en inwoners van de wijken in de omgeving.

De meerwaarde van akkerranden voor groengas en andere verwerkingen

Met de akkerranden produceert Meerlanden dus niet alleen biogas, maar zorgt het ook voor kleurrijke en levendige akkers. Het biogas wordt gesplitst in methaan en CO₂ wordt gesplitst. Daarnaast rijdt een deel van het Meerlanden-wagenpark op groengas. Bas Boone: “Alle voertuigen die we vernieuwen proberen we te vervangen met exemplaren die rijden op groengas, zoals inzamelwagens, wagens voor kleiner onderhoud in de wijk, maar ook personeelswagens.” TotalEnergies voorziet daarbij in een efficiënt fastfill-tankstation op het bedrijfsterrein van Meerlanden. Verder is er een zogenaamde slowfill-installatie beschikbaar, die voertuigen ’s nachts met groengas bijtankt.

Hoogwaardige afvalverwerking: de toekomst

Bas Boone geeft aan dat gft-afval niet homogeen is, maar juist een rijke grondstof. Zo kan met de vezels van gras en GFT  biocomposieten worden gemaakt voor biocomposiet. Ook doet Meerlanden proeven met het plaatsen van vliegen op gft-afval. De maden die daaruit voortkomen zijn van waarde voor bijvoorbeeld veevoer. En het algemene doel? Steeds op zoek blijven naar verwerkingen om gft-producten hoogwaardig in te zetten. En bij dat doel sluit TotalEnergies Nederland zich graag aan!