Slim Laden

Meer ruimte op stroomnet dankzij groeperen laadpalen in Haarlem

TotalEnergies, MRA-Elektrisch en netbeheerder Liander gaan gezamenlijk onderzoeken hoe overbelasting van het net kan worden voorkomen, ondanks het snel toenemende aantal elektrische voertuigen in ons land.
Leestijd: 3 min
24-06-2022

In Haarlem gaan TotalEnergies, MRA-Elektrisch en netbeheerder Liander van juli tot en met augustus 2022, 120 publieke laadpunten gebruiken voor een nieuwe pilot. De drie organisaties hebben hiervoor op 23 juni 2022 een overeenkomst getekend.

De drie partijen gaan gezamenlijk onderzoeken hoe overbelasting van het net kan worden voorkomen ondanks het snelgroeiende aantal elektrische voertuigen in ons land. Uiteraard met behoud van betrouwbare laadsessies. Daarvoor groepeert TotalEnergies het gezamenlijke vermogen van deze 120 laadpunten en varieert daarvan de laadsnelheid. Bezitters van elektrische voertuigen lezen op het deelnemende laadpunt dat de laadsnelheid kan variëren. 

MRA-Elektrisch stelt 120 laadpunten beschikbaar voor de pilot, zodat TotalEnergies –de beheerder van de laadpalen–  deze als één groep kan bundelen en op verzoek van de netbeheerder het gezamenlijke laadvermogen kort kan verlagen. Dat verzoek om flexbiedingen gaat naar marktpartijen via het GOPACS platform*. De inzet van een groep laadpunten is binnen deze pilot uniek.

Innovatie

De gezamenlijke laadvermogensvraag van de groep laadpunten wordt met 100kW of meer verminderd, vergelijkbaar met de energiebehoefte van 100 stofzuigers. 100kW is niet veel als het gaat om het voorkomen van overbelasting van het net. Een succesvolle pilot laat wel zien wat er mogelijk is als deze techniek op grotere schaal wordt toegepast. Een belangrijke innovatie is de real-time koppeling tussen de beschikbare flexibiliteit vanuit de publieke laadpunten en het GOPACS-platform waarin de vraag naar flexibiliteit vanuit netbeheerders wordt gebundeld. “Dankzij deze koppeling, zijn we een substantiële schakel bij het voorkomen van overbelasting van het net”, zegt Marja Versleijen, directeur Mobility & New Energies van TotalEnergies in Nederland. “We exploiteren op het moment al meer dan 10.000 laadpunten. Dan hebben we het over een potentieel van ongeveer 10MW, wat al snel gelijk is aan het benodigde vermogen voor bijna 10 000 huishoudens.”

Urgentie

De noodzaak tot het verlagen van CO2-uitstoot zet overheden, bedrijfsleven en particulieren ertoe aan om over te stappen op uitstootvrije mobiliteit. Gezien de snelle groei van het aantal elektrische voertuigen (EV’s) is het voor netbeheerders belangrijk om te onderzoeken welke rol EV’s en laadtechnieken kunnen spelen in het terugdringen van netcongestie, zodat grote investeringen voor het opvangen van incidentele pieken op het net voorkomen kunnen worden. De urgentie groeit om aan de hand van data en innovatieve diensten, zoals slim laden binnen een laadsessies van groepen laadpalen in deze pilot, het net zo optimaal mogelijk te benutten. Het betrekken van groepen laadpalen is nieuw en kansrijk volgens Erik Schepens van Liander, “omdat we het mogelijk maken ook als elektrisch rijder bij te dragen aan de stabiele elektriciteitsvoorziening van je stad.”

Betrouwbare laadsessies

Om elektrisch rijden te laten groeien is het van groot belang dat elektrisch rijders betrouwbare laadvoorzieningen hebben. Door een groep laadpalen als één bron van flexibiliteit te behandelen kunnen met kleine verlagingen van de laadsnelheid (gemiddeld 0,8 kW, meestal niet langer dan een kwartier) toch significante effecten bereikt worden. Bovendien kunnen de elektrisch rijders met de Charge Assist app aangeven dat ze op vol vermogen willen laden. De laadsnelheid wordt dan voor de lopende sessie niet verlaagd. “Het is goed om met de netbeheerder en onze laadpaal exploitant te onderzoeken hoe we congestie kunnen voorkomen door de laadsnelheid te veranderen”, aldus Maarten Linnenkamp van MRA-Elektrisch.

Geslaagd

De pilot is geslaagd als de betrokken partijen leren wat er nodig is om deze methode op grotere schaal uit te gaan voeren bij behoud van betrouwbare laadsessies. Dan blijft de levering van energie stabiel en betaalbaar en kan de groei van elektrisch rijden doorzetten.

* GOPACS is een samenwerking van de Nederlandse netbeheerders. Het platform is een belangrijke stap om capaciteitstekorten in het elektriciteitsnet (congestie) te verminderen en helpt om het net betrouwbaar en betaalbaar te houden. GOPACS biedt grote en kleine marktpartijen de mogelijkheid om op eenvoudige wijze hun beschikbare flexibiliteit te gelde te maken en mee te helpen congestiesituaties op te lossen. Voor deze pilot legt Edmij de benodigde flexbiedingen in.