Deudekom Header

Deudekom: Unieke laadvoorziening bij zero-emissiebedrijf

Een primeur in laadinfrastructuurland: in mei opende TotalEnergies semipublieke laadstations, met snellader, voorzien van een (schaalbare) batterijcharger voor ontlasting van het net en toegepaste smart charging. Het geheel is voortgekomen door met de klant mee te denken hoe zij op een zo effectief en rendabel mogelijke manier hun mobiliteit kunnen verduurzamen. En de gebruiker? Fred Helsloot van Deudekom vindt het prachtig.
Leestijd: 5 min
27-07-2021

Toen het bedrijf al in 2014 begon met elektrisch vervoer, kwam het in een compleet andere wereld terecht, met nieuwe contacten die ook van elektrisch rijden een succes willen maken en elkaar daarbij helpen.

Deudekom heeft drie elektrische vrachtwagens rondrijden en nog eens twee in bestelling. Vier bestelauto’s en zeven personenwagens zijn ook volledig elektrisch. Het leergeld dat betaald is toen het bedrijf besloot om elektrisch rijden te omarmen, is behoorlijk. Maar dat maakt wel dat het bedrijf als een van de eersten in de sector zich met recht een ‘zero emissie’ logistiek dienstverlener mag noemen. Met alle commerciële voordelen die daaraan verbonden zijn.

Fred Helsloot

Fred Helsloot

Manager M&M at A.J. van Deudekom B.V.

“We hebben veel geleerd, ook wat betreft het aanleggen van de laadinfrastructuur. Maar dat is een snel proces geweest”

Dat leergeld aan de voertuigen was met name in de beginperiode, toen de eerste drie vrachtwagens nog ombouwversies waren van conventionele modellen. Nu de wagens af-fabriek volledig elektrisch worden geleverd, behoren de mankementen hopelijk tot het verleden. Bij de eerste vier oplaadpunten ging het nog wel eens mis als er een auto 1-fase met hoog vermogen stond te laden. De zekering ging er dan wel eens uit, zegt manager Fred Helsloot van Deudekom, een bedrijf uit Duivendrecht dat al sinds 1874 bestaat en met name groot is in (bedrijfs)verhuizingen.

“We hebben veel geleerd, ook wat betreft het aanleggen van de laadinfrastructuur. Maar dat is een snel proces geweest. Ons commitment om elektrisch rijden een succes te maken, was van meet af aan groot. Dat moet ook wel. Wat hielp was dat onze wagens doorgaans geen lange afstanden rijden. Dat maakt de beperkte actieradius van een EV tot een minder groot punt van zorg”, aldus Helsloot.

Nieuwe wereld

De contacten met Total Nederland kwamen tot stand via het projectbureau MRA-Elektrisch (MRA-E) dat voor de Metropoolregio Amsterdam het laadnetwerk uitrolt. TotalEnergies Nederland (toen nog PitPoint) had die aanbesteding begin 2020 gewonnen. Een tender goed voor zo’n 20.000 openbare laadpunten in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, waarbij Total Nederland alles rondom de laadinfrastructuur regelt. Ofwel het DBFMO-model, wat staat voor Design, Build, Finance, Maintain en Operate. “We hadden natuurlijk al veel ervaring opgedaan vanuit PitPoint, nu opgegaan in TotalEnergies Nederland.

Het uitgangspunt voor ons is om bedrijven te helpen de energietransitie richting zero emissie op een betaalbare en beschikbare wijze te realiseren. Hieraan kunnen wij op allerlei manieren invulling geven en drempels voor bedrijven daadwerkelijk verlagen om concrete stappen te zetten in deze transitie”, aldus Marja Versleijen, Director Mobility & New Energies bij Total Nederland.

Ook Helsloot is blij het contact te hebben opgezocht met MRA-E, die hiervoor een aparte aanbesteding heeft uitgeschreven. Die is aan Total Nederland gegund. Alleen red je het niet, weet hij. Dat is die ‘andere wereld’ waar Helsloot het eerder over had. Pas met extra kennis verdwijnen obstakels en blijken ook aanvankelijke bedenkingen, zoals het extra planwerk wat bij de inzet van EV’s komt kijken, snel een ‘automatisme’ te worden op de werkvloer. Helsloot: “Het levert allemaal weinig problemen meer op. Maar het mooie is dat we nu echt klaar zijn voor de toekomst. Met bovendien een laadinfrastructuur die schaalbaar is waardoor bedrijven hier in de buurt snel kunnen instappen.

In de straat komt regelmatig een afvalinzamelaar met een elektrische vrachtauto waarvan de chauffeur blij is als de auto hier tussen het werk door aan de snellader kan. Het zou mooi zijn als er op meer van dit soort strategische plekken oplaadfaciliteiten voor vrachtwagens komen.” Wat de grootste uitdaging was om tot dit punt te komen? Helsloot: “Wat ons zorgen baarde was dat wij fors hebben geïnvesteerd in bijvoorbeeld elektrische vrachtwagens terwijl onze concurrent dat over een paar jaar wellicht voor de helft van het geld kan doen. De verwachting is immers dat elektrische auto’s goedkoper gaan worden. Maar aan de andere kant zijn wij er al klaar voor; we zien duurzaamheid een steeds hardere eis worden in aanbestedingen, daar profiteren we nu al van. We gebruiken het ook volop in onze communicatie. En we kunnen straks nog steeds de binnenstad in als die eenmaal wordt gesloten voor diesels.”

Deudekom voorbeeldproject

Of Marja Versleijen momenteel veel MKB-bedrijven ziet aankloppen zoals Deudekom BV? Dat blijkt wel mee te vallen. Deudekom is een uniek project. Niet alleen door het semipublieke karakter van de snellader en de 8 laadpunten, maar ook door de eraan gekoppelde batterijcontainer van 120 KWh. Een vermogen dat makkelijk is uit te breiden en bovendien eenvoudig is aan te sluiten op zonnepanelen of windturbines. De snellader is volledig openbaar, staat buiten het Deudekom terrein op gemeentegrond en is gekoppeld aan de opslagbatterij. Deze is ook bedoeld en ingericht specifiek voor elektrische trucks, zodat zij snel tussendoor de accu’s kunnen bijladen. Bij de acht laadpunten op het terrein van Deudekom kan ook door derden overnight opgeladen worden. Hiervoor kan contact met Deudekom worden opgenomen. Voor beide gelden de reguliere tarieven.

Deudekom had vanaf het begin al laten weten overdag de laadpalen minder nodig te hebben, alle eigen voertuigen worden overwegend ’s nachts opgeladen. Die schaalbaarheid was ook belangrijk om fasering in het project aan te brengen, zegt Versleijen. Ook om de kosten beheersbaar te houden. “Maar het innovatieve aan dit project is het gebruik van de batterijcontainer. Die vangt de pieken in de vraag op zodat er geen onbalans komt in het net. Wij denken mee met klanten in hoe zij op een zo effectief en rendabel mogelijke manier hun mobiliteit kunnen verduurzamen, en nemen daarbij ook minder voor de hand liggende (omgevings)factoren in ogenschouw.”