Witte Auto's Op Rij Laden

MRA-E, TotalEnergies en Gemeente Houten

Elektrisch rijden is sterk in opkomst en de vraag naar publieke laadpunten is groot. Voor gemeenten kan het een complexe en tijdrovende klus zijn om publieke laadpalen op de juiste plaats en volgens de regels beschikbaar te maken. Zo ook voor de gemeente Houten.
Leestijd: 3 min
05-08-2021

In samenwerking met projectbureau MRA-Elektrisch en netbeheerder Stedin plaatste en exploiteert TotalEnergies inmiddels ruim 56 laadpalen in de gemeente Houten. Daar blijft het niet bij: “Ik verwacht dat we eind dit jaar over de 100 gaan. Dan hebben alle inwoners binnen 300 meter een publieke laadpaal. En dat is zeker niet het einde.”, aldus Dennis Wildenbeest van de gemeente Houten.

Uitbreiding openbare laadpalen

De gemeente Houten is ambitieus als het gaat om duurzaamheid. Houten wil in 2040 de schoonste en stilste gemeente rondom Utrecht zijn. Inzet op duurzaam vervoer helpt om die ambitie waar te maken. Om zowel de duurzaamheid te bevorderen als de inwoners te faciliteren, investeert de gemeente in uitbreiding van de openbare laadinfrastructuur. De afgelopen jaren ging dat volgens het ‘paal-volgt-aanvraagprincipe’. Pas na een aanvraag werd de procedure opgestart, maar deze aanpak is ad-hoc en de doorlooptijd lang. Concrete doelstelling was om eind 2020 75 laadpalen operationeel te hebben dankzij een beter en gestructureerd proces.

De aanpak

Voor de aanpak van de uitbreiding van de laadinfrastructuur werkt iedere partij vanuit haar eigen expertise. MRA-E behandelt de aanvragen van laadpalen via hun online portaal. Vervolgens beoordeelt de gemeente Houten het verzoek en koppelt de aanvraag aan een concrete locatie. Na goedkeuring plaatst TotalEnergies de laadpaal met netbeheerder Stedin. Na plaatsing neemt TotalEnergies eveneens de exploitatie op zich. Pieter Looijestijn, projectmanager laadinfrastructuur bij MRA-E: “Het is belangrijk dat we de juiste partners hebben die de structuur, snelheid en schaalgrootte aankunnen en op elke locatie kwaliteit levert.

Laadpaal op 300 meter

Door een goede voorbereiding, verloopt het traject van aanvraag tot realisatie kort en strak. “Van tevoren hebben we  voorkeurslocaties voor laadpalen in kaart gebracht. De verkeersbesluiten voor deze locaties zijn al genomen en de bezwaarperiodes zijn doorlopen. Een nieuwe aanvraag koppelen we direct aan zo’n voorkeurslocatie”, aldus Dennis Wildenbeest. Het uitgangspunt bij het bepalen van de voorkeurslocaties is dat iedere inwoner binnen 300 meter een publieke laadpaal heeft.

Logo Gemeente Houten Case Study

Dennis Wildenbeest

Gemeente Houten

" Voor ons als gemeente is het een duidelijk proces waarin elke partij weet wat die moet doen. Het plaatsen van laadpunten gebeurt daardoor snel, soepel en kostenefficiënt. "