Waterstof Header

Waterstoftankstation Delfzijl

De regio Groningen/Drenthe ontving in 2014 een subsidie van de Nederlandse overheid om twee waterstofbussen te laten rijden. In de regio staat een fabriek waar waterstof als restproduct vrijkomt. Dit kon gebruikt worden in het regionale busvervoer. Een publiek-privaat consortium vroeg TotalEnergies* om een kosteneffectief waterstoftankstation te ontwerpen, te bouwen, te onderhouden en te exploiteren.
Leestijd: 3 min
16-09-2021

Publieke en private samenwerking

De waterstof als restproduct is afkomstig van chemiebedrijf Nouryon (voormalig onderdeel van AkzoNobel). Om rijden op deze waterstof mogelijk te maken, is een publiek-privaat consortium opgericht met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Provincie Groningen, het OV-bureau Groningen-Drenthe, QBuzz, AkzoNobel en Groningen Seaports.

Dit pilotproject dient als testcase om bussen te laten rijden op waterstof. Het project is later aangesloten bij het door de Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU) medegefinancierde Europese High V.LO City programma. Dit programma stimuleert het versnelt introduceren van waterstofbussen.

Een uitdaging

Het project kende een aantal uitdagingen:

  • De kwaliteit van de waterstof moest gegarandeerd worden.
  • De levering van bussen moet juist afgestemd worden met de oplevering van het tankstation.
  • Het tankstation moest zo kosteneffectief mogelijk gerealiseerd worden.


Daarnaast was in de exploitatiefase nauwe samenwerking tussen PitPoint en Qbuzz noodzakelijk. Alleen dan is het tanken van de bussen zo goed mogelijk te faciliteren. Ook communicatie over de beschikbaarheid van de bussen en het tankstation was essentieel.

De aanpak

Oskar Voorsmit, business development manager waterstof bij TotalEnergies: “Om een kosteneffectief en goed functionerend tankstation te realiseren hebben wij de rol van systems integrator opgepakt. Rekening houden met de diverse wensen en stakeholders was daarin erg belangrijk. We hebben een op maat gemaakt station ontworpen, waarbij we continu keken naar de juiste balans tussen de wensen van de gebruiker en de integrale kosten van het tankstation.”

Wensen VS kosten

“Als eerste zijn de mogelijkheden en wensen van in kaart gebracht. Op basis hiervan ontwierpen wij het tankstation met de bijbehorende kostenraming. Toen bleek dat deze raming niet paste binnen de kostenopgave van het TotalEnergies project. We zijn gaan zoeken naar oplossingen en het ontwerp is zo aangepast dat het paste binnen de kostenraming van de TotalEnergies casus. Op basis van dit ontwerp hebben wij het tankstation gerealiseerd.”

Qbuzz
Michel van der Mark, QBuzz

"Bij de vorming van het consortium in de vroege fase van het project hebben we gezocht naar een partner die flexibel was en dacht in oplossingen. Het project is voor Qbuzz, maar ook voor het Noorden, een showcase met internationale uitstraling geworden. Aan de basis van dit succes staan samenwerking en het vertrouwen in elkaar centraal. TotalEnergies heeft bewezen een betrouwbare partner te zijn, zowel in de projectfase als in de dagelijkse operatie."

Het resultaat

Vanaf begin 2018 is het H2 station in Delfzijl operationeel en worden de twee waterstofbussen door Qbuzz ingezet. Het tankstation is vaak beschikbaar en de afstemming tussen Qbuzz en TotalEnergies is zeer goed. “TotalEnergies is een professionele en betrouwbare partij. Daarnaast zijn het gewoon prettige mensen om mee samen te werken”, aldus Erwin Stoker van het OV-bureau Groningen-Drenthe.

*TotalEnergies acquireerde in 2017 PitPoint clean fuels. In januari is het klantaanbod van PitPoint en TotalEnergies samengevoegd. Dit project is destijds onder de merknaam PitPoint uitgevoerd.