Vrijwaring en aansprakelijkheid EV Experience

De deelnemer verklaart middels ondertekening van dit formulier zich bewust te zijn van het feit dat deelneming aan vrij rijden/demonstratie zowel voor hem als voor derden, alsmede voor goederen van zichzelf of derden, risico’s voor alle mogelijke soorten schade (zoals materieel, immaterieel, letsel en gevolgschade) met zich mee brengt.

De deelnemer verklaart hierbij deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn rekening te nemen.

Circuit Zandvoort, ingehuurde instructeurs van Circuit Zandvoort, andere medewerkers van Circuit Zandvoort, de verhuurder van het terrein, organisator van de EV Experience; Ervaar Elektrisch BV en TotalEnergies aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemers in verband met deelneming aan deze training/evenement lijdt. De deelnemer verklaart dat hij Circuit Zandvoort en/of de hierboven genoemde personen niet aansprakelijk zal stellen en houden voor enige door hem in verband met deelneming aan de training geleden schade van welke aard dan ook (materieel of immaterieel, letselschade daaronder inbegrepen).

Mocht er schade ontstaan aan materialen, producten, het terrein (inclusief alle bebouwing) en/of de beplanting hiervan, dan wordt deze schade aan u in rekening gebracht.